Mattress
Mattress
Campfire
Campfire
Bed
Bed
Small Fire
Small Fire
Water Filter
Water Filter
Hammock
Hammock
Bidon
Bidon
Coconut
Coconut
Coconut Bidon
Coconut Bidon
Bamboo Container
Bamboo Container
Cassava Bulb
Cassava Bulb
Discus Fish (smoked)
Discus Fish (smoked)
Prawn (spoiled)
Prawn (spoiled)
Poison Dart Frog Meat (spoiled)
Poison Dart Frog Meat (spoiled)
Black Caiman Meat (smoked)
Black Caiman Meat (smoked)
Copa hongo (dried)
Copa hongo (dried)
Cassava Root
Cassava Root
Tobacco Flowers
Tobacco Flowers
Guanabana Seeds
Guanabana Seeds
Malanga Root
Malanga Root
Monstera Deliciosa Flower (dried)
Monstera Deliciosa Flower (dried)
Plantain Lilly Flowers (dried)
Plantain Lilly Flowers (dried)
Map
Map
Stingray Sting
Stingray Sting
Metal Feathers
Metal Feathers
Brazil Nut (Whole)
Brazil Nut (Whole)
Arowana Scale
Arowana Scale
Map
Map
Bone Armor
Bone Armor
Leaf Armor
Leaf Armor
Armadillo Armor
Armadillo Armor
Broken Armor
Broken Armor
Bamboo Armor
Bamboo Armor
Stick Armor
Stick Armor
Tribal Arrow
Tribal Arrow
Metal Arrow
Metal Arrow
Arrow
Arrow
Lily Dressing
Lily Dressing
Ficus Dressing
Ficus Dressing
Leaf Bandage
Leaf Bandage
Tobacco Dressing
Tobacco Dressing
Honey Dressing
Honey Dressing
Goliath Dressing
Goliath Dressing
Metal Blade
Metal Blade
Bone Knife
Bone Knife
Stone Axe
Stone Axe
Axe
Axe
Blade Axe
Blade Axe
Obsidian Blade
Obsidian Blade
Tribal Bow
Tribal Bow
Bamboo Bow
Bamboo Bow
Bow
Bow
Coconut Bowl
Coconut Bowl
Tortoise Shell
Tortoise Shell
Bamboo Bowl
Bamboo Bowl
Pot
Pot
Grappling Hook
Grappling Hook
Hand Drill
Hand Drill
Fishing Rod
Fishing Rod
Grappling Hook Gun
Grappling Hook Gun
Bamboo Fishing Rod
Bamboo Fishing Rod
Fishing Rod
Fishing Rod
Big Stone
Big Stone
Green Coconut
Green Coconut
Palm Leaf
Palm Leaf
Mud Brick
Mud Brick
Log
Log
River Mud
River Mud
Mud Pile
Mud Pile
Charcoal Pile
Charcoal Pile
Bone Spear
Bone Spear
Bamboo Spear
Bamboo Spear
Stone Spear
Stone Spear
Four Pronged Spear
Four Pronged Spear
Tribal Spear
Tribal Spear
Weak Spear
Weak Spear
Article
Article
Notebook
Notebook
Note
Note
Book
Book
Book
Book
Notebook
Notebook
Tobacco leaf (Dried)
Tobacco leaf (Dried)
Tobacco Leaf
Tobacco Leaf
Armor Mold
Armor Mold
Bird Feather - Mold
Bird Feather - Mold
Axe Mold
Axe Mold
Blade Mold
Blade Mold
Armor Mold
Armor Mold
Armor Mold
Armor Mold
Armor Mold (baked)
Armor Mold (baked)
Axe Mold (baked)
Axe Mold (baked)
Arowana Scales - Mold (baked)
Arowana Scales - Mold (baked)
Armor Mold (baked)
Armor Mold (baked)
Armor Mold (baked)
Armor Mold (baked)
Cat Fangs - Mold (baked)
Cat Fangs - Mold (baked)
Tobacco torch
Tobacco torch
Weak Torch
Weak Torch
Torch
Torch